Điều Khoản Và Điều Kiện Của Nhà Cái Đẳng Cấp One789

Chào mừng bạn đến với trang web ONE789 của chúng tôi. Những điều khoản và điều kiện này quy định việc sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm tất cả nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp qua ONE789. Khi truy cập hoặc sử dụng ONE789, bạn tán thành rằng bạn đã đọc, hiểu và tuân theo các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn nên ngừng truy cập và sử dụng ONE789.

Điều khoản và điều kiện của One789
Điều khoản và điều kiện của One789

Chúng tôi giữ và có quyền sở hữu trí tuệ

Trang web và tất cả các thành phần của nó (bao gồm mọi thông tin, phần mềm, văn bản, giao diện, hình ảnh, video và âm thanh), được bảo vệ bởi các quyền bản quyền, thương hiệu, sáng chế, bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền sở hữu khác.

Điều Khoản và điều kiện sử dụng trang One789

Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, không độc quyền, không chuyển nhượng và có thể bị thu hồi để truy cập và sử dụng Trang ONE789 chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn. Sử dụng Trang web này không được phép cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc có thể gây hại, làm giảm hiệu suất hoặc can thiệp vào trải nghiệm của người dùng thứ ba đối với Trang ONE789.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thông tin được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất thông tin tổng quát và không đại diện cho tư vấn chuyên nghiệp. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, phù hợp hoặc sẵn có của thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan đến Trang ONE789 cho bất kỳ mục đích nào. Sự phụ thuộc của bạn vào thông tin này hoàn toàn dựa trên rủi ro của bạn.

Giới hạn trách nhiệm

Giới hạn trách nhiệm
Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, kết quả hoặc hình phạt nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với Trang ONE789 hoặc bất kỳ nội dung, chức năng hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua chúng tôi, dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, vi phạm hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, thậm chí nếu chúng tôi đã được thông báo về khả năng của những tổn thất đó.

Tham khảo : Các khuyến mãi của nhà cái One789

Phần bảo vệ

Bạn cam kết bảo vệ, giữ an toàn và không có tội nào chúng tôi và các công ty liên kết, các cơ quan, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi khỏi bất kỳ tổn thất, chi phí, mất mát và chi phí nào, bao gồm cả các chi phí luật sư hợp lý, phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với Trang ONE789.

ONE789 có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện

Chúng tôi dành quyền thay đổi những điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với bạn. Việc tiếp tục sử dụng Trang ONE789 sau bất kỳ sửa đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những điều khoản đã được sửa đổi.

Những Thẩm Quyền Và Luật Được Sử Dụng

Thẩm quyền và luật được sử dụng trong điều khoản
Thẩm quyền và luật được sử dụng trong điều khoản

Những điều khoản và điều kiện này và việc sử dụng của bạn đối với trang ONE789 sẽ tuân theo và được hiểu theo luật pháp của địa phương mà chúng tôi đặt tại, không áp dụng bất kỳ quy định lựa chọn luật hay xung đột luật nào. Mọi tranh chấp pháp lý, hành động hoặc thủ tục phát sinh từ hoặc liên quan đến những điều Khoản này hoặc sẽ bị khởi kiện độc quyền tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang ở địa phương mà chúng tôi đặt tại.

Thỏa Thuận Hai Bên

Những điều khoản và điều kiện này hiện hành là thỏa thuận toàn bộ giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng trang ONE789 Casino và thay thế mọi trao đổi và đề xuất trước đó, bất kể đó là trao đổi miệng hoặc bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi.

Lời kết

Nếu nhà cái có nghi ngờ rằng tài khoản của bạn tham gia vào các hoạt động gian lận, vi phạm pháp luật hoặc tiến hành các hành động không hợp pháp như rửa tiền, hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện được quy định, quyền truy cập của người chơi vào trang web ONE789 sẽ bị ngưng ngay lập tức, và tài khoản của bạn sẽ bị khóa sau đó.